อันที่จริง เว็บไซต์แห่งนี้ ก็มีความซับซ้อนของข้อมูล ไม่มากนัก เข้าใจว่า ผู้ใช้ทั่วไป ก็สามารถใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ ได้อย่างสะดวก ราบรื่น อยู่แล้ว แต่เพื่อความแน่ใจ ว่าทุกท่านจะเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด ได้อย่างครบถ้วนจริงๆ ท่านสามารถอ่านวิธีใช้งาน หน้าต่างๆ ของเว็บไซต์แห่งนี้ได้ ดังต่อไปนี้

รูปแบบเนื้อหาที่นำเสนอ

ปัจจุบัน เนื้อหาหลักของ reefblue.net มี 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ

ข่าวสารเกี่ยวกับทะเลนำเสนอข่าวคราวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ทะเล แนวปะการัง สิ่งมีชีวิตในทะเล ทั้งไทยและเทศ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีการแบ่งแยกหมวดหมู่ ดังนั้น วิธีการใช้งาน จึงมีเพียง แสดงหน้ารายละเอียด ของข่าว เท่านั้น อ่านได้ในหัวข้อ "หน้ารายละเอียด" ด้านล่างนี้
ฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นฐานข้อมูล อธิบายรายละเอียด และเชื่อมโยงกับภาพถ่าย ของสิ่งมีชีวิตในทะเล ทั้งพืช และสัตว์ (ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็น สัตว์) จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ ใน 3 - 4 ระดับ เพื่อความสะดวก ในการค้นห แยกแยะ อ่านวิธีใช้งานได้ ในหัวข้อถัดไป
วิธีการใช้งานฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตในทะเล

ฐานข้อมูลนี้ แบ่งหมวดหมู่เป็น 3 ระดับ คือ

ไฟลัม (Phylum)ระดับใหญ่สุด แยกเป็นไฟลัม ตามระบบ อนุกรมวิธาน ทางชีววิทยา (เท่าที่พอจะปรับปรุง ให้ทันสมัย ได้ทัน เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นระยะๆ ตามข้อมูลการค้นคว้าใหม่ๆ)
ประเภทใหญ่ๆแยกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในครอบครัว หรือสกุล เดียวกันไว้ด้วยกัน เป็นการจัดกลุ่มใหญ่ๆ ที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยไม่อ้างอิงตรงกับ อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ทางชีววิทยา มากนั เช่น แบ่งสัตว์ในไฟลัม Arthopoda (สัตว์เป็นปล้อง มีเปลือกแข็งหุ้ม) ออกเป็น ปู, กุ้ง, แมงมุม เป็นต้น
กลุ่มย่อยแบ่งแยกกลุ่มย่อย ภายในประเภทของสิ่งมีชีวิต เช่น แบ่ง "ปลา" ออกเป็นกลุ่ม ปลาฉลาม ปลากะพง ปลาการ์ตูน เป็นต้น ซึ่งอาจไม่ตรงกับ อนุกรมวิธาน ทางชีววิทยา เสมอไป แต่ก็ค่อนข้างใกล้เคียงัน

หมวดหมู่เหล่านี้ จะถูกเลือก และแสดงไว้เป็นเมนูด้านขวา โดยเลือกให้แตกต่างกันไป ในแต่ละหน้าที่แสดงอยู่ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ส่วนใหญ่ จะคัดเลือกประเภท ที่ (น่าจะ) เป็นที่นิยมค้นหา ข้อมูล หรือภาพถ่าย กันบ่อยๆ หากต้องการเสนอแนะความเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดฝากข้อความไว้ในสมุดเยี่ยม

หน้าที่จะแสดงรายการไฟลัม และประเภท ไว้อย่างครบถ้วน ทุกประเภทที่มี คือ หน้าไฟลัม ซึ่งสามารถคลิกได้จาก ชื่อไฟลัม ที่แสดงอยู่ในหัวเรื่องของหน้าอื่นๆ

หน้าแสดงรายละเอียด

หน้ารายละเอียด (ทั้งข่าวสาร และข้อมูลสิ่งมีชีวิต) จะแสดงรูปประกอบ และข้อมูล ของสิ่งนั้น โดยแสดงรูปประกอบ เป็นขนาดย่อ เพื่อความสะดวก ในการแสดงข้อความ โดยคุณสามารถคลิก ที่รูปปรกอบนั้น เพื่อดูรูปขนาดเต็มได้

ด้านล่างจะเป็นภาพถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับข่าว หรือสิ่งมีชีวิตนั้นๆ แสดงด้วยรูปขนาดย่อ เพื่อความสะดวก ในการแสดงผล และค้นหารูปที่ต้องการ

เมื่อคลิกที่รูปใดรูปหนึ่ง เพื่อดูภาพขนาดเต็ม คุณสามารถคลิกปุ่ม <-- หรือ --> ที่ปรากฏขึ้น บนหน้าจอแสดงภาพ เพื่อเลื่อนไปยังภาพข้างเคียง ได้อย่างสะดวก โดยไม่จำเป็นต้อง ปิดภาพหนึ่ง แล้วคลิกอีกภาพหนึ่ง ขึ้นมาแทน ทีละภาพ

ขอความร่วมมือในการใช้งาน

เว็บไซต์แห่งนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเรียบง่าย ด้วยกำลังอันจำกัด มีฟังก์ชั่นใช้งานเท่าที่จำเป็น มิได้มีระบบป้องกันความผิดพลาด แบบซับซ้อน หรือครอบคลุมทุกปัญหา จึงจำเป็นตองขอความร่วมมือ ผู้ใช้ทุกท่าน ดังนี้

1. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอก ก่อนกดปุ่ม ส่งข้อมูล หรือ Submit ว่าถูกต้องตามที่ควรจะเป็น (หากพบข้อผิดพลาด จากระบบ จริงๆ กรุณาแจ้ง เว็บมาสเตอร์ ด้วยครับ)

2. ไม่ทดสอบ ทดลอง ลองของ ลองดี กับเว็บไซต์แห่งนี้ (เพราะถึงอย่างไร เว็บไซต์แห่งนี้ ก็พ่ายแพ้แน่นอน)

เพื่อให้การดูแลระบบ ทำได้โดยสะดวก ไม่ต้องใช้ทรัพยากร และเวลา มากมายนัก ให้เรามี ฐานข้อมูล ที่ (เชื่อว่า) เป็นประโยชน์ ได้ใช้กันนานๆ

หวังว่าจะได้รับความร่วมมือ ความสนับสนุน และคำแนะนำอื่นๆ ในการสร้างสรรค์เว็บไซต์แห่งนี้ต่อไป