กลุ่มสัตว์มีไขสันหลัง > ปลา > ปลาสาก ปลาน้ำดอกไม้


ปลาสากโทน (Great barracuda)