ปลาสินสมุทร

ปลาผีเสื้อ

ปลาฉลาม (Shark)

ปลากระเบน (Ray)

ปลากะพง (Snapper)

ปลากะรัง ปลาเก๋า ปลาหมอทะเล (Grouper หรือ Cod)

ปลาไหล (Eel)

ปลาสาก ปลาน้ำดอกไม้