กลุ่มสัตว์มีไขสันหลัง > ปลา > ปลากะรัง ปลาเก๋า ปลาหมอทะเล (Grouper หรือ Cod)


ปลาเก๋าเสือ (Brownmarbled grouper)