จากเรือจมสุทธาทิพย์ สัตหีบ - Photo Phyllidia ocellata
- 00:00
ปักเป้า
Marine LifePhyllidia ocellata
อยู่ในกลุ่มทากปุ่ม ทากเปลือย ทากพู่ (Nudibranch) > Phyllidia
Photo Date10 Mar 2007
Photographerปักเป้า
Dive Site-