เว็บไซต์ reefblue.net เปิดให้บริการแล้ว
28 พ.ค. 2551 - 14:56
ปักเป้า

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2551 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตในทะเล reefblue.net ได้เริ่มเิปิดใช้บริการ เต็มรูปแบบ ให้ผู้สนใจ เข้าชม ค้นหาข้อมูล รายชื่อ รายละเอียด และภาพถ่าย ของสัตว์ทะเลที่น่าสนใจ หรือได้พบเห็นมา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มพูน ความรู้ความเ้ข้าใจ ต่อโลกใต้น้ำ แหล่งใหม่ ของทุกคน

reefblue.net มีความตั้งใจ พัฒนาให้ระบบฐานข้อมูลนี้ มีการจัดหมวดหมู่ที่เข้าใจง่าย ใช้การแสดงรายการด้วยรูปภาพ ช่วยอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้สนใจทุกคน ในการค้นหา และอ่านรายละเอียด เพื่อทำความรู้จักกับสิ่งมีชีิวต ในโลกใต้ทะเล ได้อย่างรวดเร็ว และน่าสนใจ โดยหวังว่าจะเป็นสื่อกลาง ที่นำไปสู่ ความเข้าใจ ตระหนัก และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ได้อย่างเกื้อกูลกัน

นอกจาก ฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในทะเลแล้ว ทางเว็บไซต์ยังนำเสนอ ข่าวคราวความเป็นไป วิทยาการ ผลการวิจัย บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ ทะเล มหาสมุทร ในด้านต่างๆ ทั้งในประเศ และต่างประเทศ อีกด้วย

ในอนาคต ทางเว็บไซต์มีโครงการ จะเพิ่มฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น สถิติการค้นพบสัตว์ทะเลที่น่าสนใจ, ข้อมูลการสำรวจปะการังในแหล่งต่างๆ, เครือข่ายองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับทะเล หรือเรื่องต่างๆ ที่มีผู้สนใจเสนอแนะเข้ามา และทางเว็บไซต์สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลทางทะเล โดยเฉพาะในเมืองไทยของเรา ที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ อย่างสะดวก ครบครัน

ปัจจุบัน กำลังสนับสนุนหลัก ในการสร้าง และดูแลจัดการ มาจากกำลังส่วนตัวของเว็บมาสเตอร์ และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ให้การสนับสนุนภาพถ่ายสัตว์ทะเล และยังคงต้องการกำลังสนับสนุนอีกมาก ทั้งจาก นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทะเล มีข้อมูลหรือภาพถ่าย ที่พร้อมแบ่งปัน, ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยา ที่จะช่วยตรวจทานข้อมูล และให้ความรู้ หรือคำแนะนำต่างๆ เพิ่มเติม รวมถึงผู้สนับสนุนด้านอื่นๆ ที่จำเป็น

ด้วยความหวังว่า สังคมไทย จะมีแหล่งข้อมูลดีๆ ให้ทุกคน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน