"ครีมกันแดด" เป็นภัยคุกคาม ต่อ "ปะการัง"
28 พ.ค. 2551 - 14:58
ปักเป้า
ผลการศึกษา โดยทุนสนับสนุนจาก the European Commission พบว่า ครีมกันแดด ซึ่งนักท่องเที่ยว ใช้กันอยู่ทั่วโลกนั้น เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์ ปะการังฟอกขาว การวิจัยนี้ นำโดย Roberto Danovaro แห่งมหาวิทยาลัย Pisa ประเทศอิตาลี ทำการทดลอง โดยใช้ครีมกันแดดสามชนิด ในปริมาณจำกัด ใส่ในน้ำทะเลรอบๆ แนวปะการัง ของ 4 ประเทศคือ เม็กซิโก อินโดนีเซีย ไทย และอียิปต์ จากการทดลอง พบว่า ครีมป้องกัน UV ซึ่งถูกใช้ เพื่อปกป้องผิวหนัง จากรังสีของดวงอาทิตย์นั้น ทำให้ปะการังฟอกขาว แม้จะเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อย ผลการศึกษากรณีดังกล่าว ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน US journal Environmental Health Perspectives ชี้ว่า แนวปะกาัรังราว 10% ของทั้งหมดที่มีในโลก ตกอยู่ใต้ความเสี่ยง ของการฟอกขาว จากการใช้ครีมกันแดด มีการประมาณว่า ในแต่ละปี ครีมกันแดด 4,000 ถึง 6,000 ตัน ละลายลงสู่ แนวปะการัง และเพียง 20 นาที ที่สัมผัสกับน้ำ ครีมกันแดดก็ละลายออกไปแล้ว ถึง 25% จากการตรวจสอบ สารประกอบในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งพบกระจายอยู่ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ทั้งในน้ำจืด และน้ำทะเล ในการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า สารเหล่านี้ มีการสะสมอยู่ในสัตว์น้ำ และเปลี่ยนสภาพ ไปเป็นสารพิษรูปแบบอื่นด้วย แนวปะการัง ซึ่งเป็นระบบนิเวศ ที่หลากหลายที่สุด และให้ผลิตผลสูงที่สุด กำลังถูกคุกคามโดย สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป มลพิษจากอุตสาหกรรม และล่าสุด จากครีมกันแดด ที่เรากำลังใช้อยู่ทุกวัน อ้างอิงจาก: http://www.physorg.com/news130762664.html