สินสมุทรวงฟ้า (Blue-ringed angelfish)

สินสมุทรบั้งเหลือง (Royal angelfish)